About / YnghylchMae fy niddordeb mewn ffotograffiaeth yn mynd nol yn bell gan ddechrau gyda'r Olympus Trip bondigrybwyll a oedd yn gymaint o ffefryn honedig gan David Bailey. Mae blynyddoedd lawer oddi ar hynny a bellach rwy'n defnyddio camerau DSLR Canon EOS ynghyd a sawl lens. Fel un yn mwynhau cerdded, yn enwedig yn ardal Parc Cenedlaethol Y Bannau, mae ffotograffiaeth yn fodd o gofnodi a dehongli'r harddwch a welaf ac effaith golau ar y golygfeydd hyn. Wedi dweud hynny, rhaid cynllunio ac amseru llun yn ofalus os yw ffotograffydd am ddal golygfa ar ei gorau a golyga hyn godi'n blygeiniol tu hwnt ac aros cyn ac ar ol y machlud. Gall hyn fod yn broses unig ond un hefyd sydd yn rhoi boddhad eithriadol pan lwyddir i grisialu naws ac ysbryd lleoliad ar amser penodol.
Mae dwr, boed mewn nant, afon, rhaeadr neu'r mor yn ysbrydoliaeth gyson yn fy nelweddau ac mae'r we ei hun yn rhoi cyfleoedd lawer i bawb ddysgu techneg defnyddio camera ac i rannu ffrwyth eu llafur. Os defnyddiwch gamera Canon, yna ymunwch a'r gymuned groesawgar sydd i'w chael ar:
http://canon-fodder-forums.com
Diolch am daro heibio a mwynhewch eich ffotograffiaeth!


My interest in photography goes back many years to the time when a certain David Bailey extolled the virtues of the magical little camera, the Olympus Trip. My equipment has got heavier and the wallet lighter and now I shoot with Canon EOS DSLR cameras and a range of lenses and filters. As someone who enjoys hill walking in the Brecon Beacons National Park, photography presents a medium to record and interpret the light on the landscape. A sturdy tripod is obligatory for the serious landscaper as is careful planning and timing - often involving pre-dawn shoots and patience as the light dwindles at the end of the day. However, the rewards and satisfaction in pursuit of the shot to encapsulate what I call, in the absence of appropriate vocabulary, 'the essence' of a place at a certain time, is well worth the effort. Water is a regular theme in my photography -it would have to be, living in Wales as I do! Coast, waterfalls, rivers and brooks are all a source of inspiration. The internet provides a wonderful resource for instruction and sharing images with others and I would urge anyone interested in learning who owns Canon equipment to visit the helpful and welcoming community to be found at:
http://canon-fodder-forums.com

Thanks for dropping in and enjoy your photography!

Alun G. Davies